Affiliate Programı Sözleşmesi

Affiliate Programı Sözleşmesi, GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş (“GittiGidiyor”)  ile GittiGidiyor tarafından Affiliate Programı'na kabul edilen web sitesi sahibi  ("Affiliate Programı Ortağı" veya ”Siz”) arasında, Affiliate Programı Ortağı tarafından elektronik olarak onaylanması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Madde 1- Konu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Affiliate Programı’nın çerçevesinin belirlenmesi ve Affiliate Programı kapsamında GittiGidiyor ve Affiliate Programı Ortağı’nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir. 

Madde 2- Tanımlar

Affiliate Programı Sözleşmesi’nde;

Sözleşme: Affiliate Programı Sözleşmesi;

GittiGidiyor: GittiGidiyor Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş;

Affiliate Programı Ortağı: Affiliate Programı'na kabul edilen web sitesi sahibi;

İçerik(ler)/Reklam: GittiGidiyor tarafından sağlanan ve Affiliate Programı Ortağı’nın web sitesine yerleştirilecek olan reklamlar;

CPC/Cost Per Click: Affiliate Programı Ortağı’nın web sitesi’nde İçerik’lere yönlendirilmesi sonucunda yönledirme (tıklama) başına web sitesini yapılacak ödeme;

Kampanya Kodu: İçerikler’in Affiliate Programı Ortağı’nın web sitesi’nde ayınlanması ile ilgili GittiGidiyor tarafından sağlanan banner veya text link kodu;

olarak tanımlanmıştır.

Madde 3- Kapsam

GittiGidiyor tarafından yönetilen Affiliate Programı, GittiGidiyor tarafından sağlanan İçerikler’in, her bir Affiliate Programı Ortağı’nın kendisine ait olan ve GittiGidiyor’a bildirdikleri web sitesinde yayınlaması ve web sitesinde yayınladıkları İçerik’ler doğrultusunda GittiGidiyor'a sağladıkları trafik karşılığında performansa dayalı olarak GittiGidiyor tarafından belirlenen CPC ücretine hak kazanmalarını kapsar.  Taraflar, Affiliate Programı’nın aşağıdaki şekilde işlediğini kabul, beyan ve taahhüt ederler;

 • İş Ortağı olmak isteyen web sitesi sahibi, Affiliate Programı’na dahil olmak üzere GittiGidiyor'a başvurur.
 • Başvuru sahibinin web sitesi GittiGidiyor tarafından incelenir ve onay vermesi halinde web sitesi sahibinin İş Ortağı olmasına onay verilir.
 • GittiGidiyor tarafından sağlanan İçerikler’in İş Ortağı’nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak Kampanya Kod’u, İş Ortağı tarafından kendi web sitesine yerleştirilir.
 • İş Ortağı web sitesinde yayınladığı İçerikler aracılığıyla GittiGidiyor'a sağladığı Trafik’e göre GittiGidiyor tarafından belirlenen bir ücreti almaya hak kazanır.

Madde 4- İş Ortağı’nın Yükümlülükleri

 • 4.1 İş Ortağı, GittiGidiyor tarafından sağlanan İçerikler’in yayınlanmasını sağlayacak Kampanya Kod’u kendi web sitesine yerleştirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 4.2 İş Ortağı, Affiliate Programı kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemin ya da GittiGidiyor'un Affiliate Programı sisteminin çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder.

 • 4.3 Başvuru aşamasında ve/veya İş Ortağı olarak kabul edildikten sonra Sözleşme süresince, İş Ortağı, işbu Sözleşmede veya Affiliate Programı’nda yer alan kurallara uygun davranacağını kabul eder; İş Ortağı;

  • 4.3.1 web sitesinin alan adının sub domain alan adı olmayacağını;

  • 4.3.2 web sitesinin gereğinden fazla reklama yer vermeyeceğini; güncel ve hukuka uygun içeriklere yer vereceğini;

  • 4.3.3 web sitesinin kanuna aykırı ve/veya 3. gerçek ve tüzel kişilerin herhangi haklarını ihlal edecek nitelikle bilgi, tanıtım veya içeriklere yer vermediğini ve satışı veya yayınlanması yasak veya sahte veya hukuka aykırı ürün/hizmete yer vermediğini;

  • 4.3.4 web sitesinin sadece Affiliate Programı’na katılmak amacıyla düzenlenmemiş olduğunu;

  • 4.3.5 web sitesinde GittiGidiyor kelimesi geçen ve/veya eksik harf kullanımıyla web sitesini ziyaret edenleri yanıltmaya ve aldatmaya yönelik alan adlarına yer vermeyeceğini;

  • 4.3.6 web sitesi ile tütünlü ürünler, alkollü içecek veya uyuşturucu satmayacağını;

  • 4.3.7 web sitesinin herhangi bir birey, grup veya organizasyonun destekçisi veya provakasyonu veya karşıtlığını yapmayacağını;

  • 4.3.8 web sitesinin hacking/cracking/warez içeriğine sahip olmayacağını;

  • 4.3.9 web sitesinin pornografik içeriğe sahip olmayacağını;

  • 4.3.10 web sitesinin kumar veya casino sitelerinden olmayacağını;

  • 4.3.11 web sitesinin yasadışı etkinlikleri destekleyen veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden nitelikte bilgi veya açıklamalara veya içeriklere yer vermeyeceğini;

  • 4.3.12 web sitesinde GittiGidiyor İçerikler’i açısından kullanıcı veya ziyaretçilerinin manipülatif veya sahte Trafik yaratmaya yönelik davranışlarda bulunmasını teşvik etmeyeceğini;

  • 4.3.13 web siteside ateşli veya ateşsiz her türlü saldırı amaçlı silah satışı yapmayacağını;

  • 4.3.14 web sitesinde sahte/replika ürünlerin satışını veya promosyonunu yapmayacağını;

  • 4.3.15 web sitesinde hukuka aykırı dizi veya film indirme veya seyretme faaliyeti sunmayacağın;kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 4.4 İş Ortağı, hukuka veya Sözleşme kurallarına aykırı şekilde Affiliate Programı’na müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaç veya saiklerle elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 4.5 İş Ortağı, İş Ortağı olarak yer aldığı süre boyunca, iletişim bilgileri bölümünde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri gerektiğinde güncelleyeceğini, bu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 4.6 İş Ortağı, Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde GittiGidiyor tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla Sözleşme’nin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve GittiGidiyor'un maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5- GittiGidiyor'un Yükümlülükleri

GittiGidiyor, Affiliate Programı'na başvuru yapan ve katılımına onay verdiği İş Ortakları'na, GittiGidiyor tarafından sağlanan İçerikler’in kendi web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak Kampanya Kod’ları vereceğini ve İçerikler’e tıklanması veya yönlendirilmesi ile ilgili performans bazlı takibi yapacağını ve CPC maliyetlerine göre de işbu Sözleşme’nin 7. maddesi çerçevesinde ödeme yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6- Fikri Mülkiyet

Affiliate Programı kapsamında GittiGidiyor tarafından İş Ortağı’na sağlanan Kampanya Kod’ları ve/veya İçerikler ile ilgili fikri haklar GittiGidiyor'a aittir. GittiGidiyor işbu Sözleşme hükümleri uyarınca İş Ortağı'nın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla İş Ortağı'na GittiGidiyor'un Affiliate Programı ile sınırlı olmak üzere İçerikler’i ve Kampanya Kodlar’ı kullanma yetkisi vermektedir. GittiGidiyor tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece İş Ortağı, GittiGidiyor’un işbu Sözleşme kapsamında paylaştıları Kampanya Kodları’nı veya İçerikler’i çoğaltamaz, başka şekilde kullanamaz, veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Madde 7- Ödeme

 • 7.1 İş Ortağı'nın GittiGidiyor'dan Affiliate Programı doğrultusunda ücret talep etme hakkı, İş Ortağı'nın işbu Sözleşme içerisinde belirtilen yükümlülüklerini ve GittiGidiyor tarafından " Programı'na dair kural ve koşulları tam ve mükemmel bir şekilde yerine getirmesi ve CPC maliyetlerine göre hak kazanılan ücretin 100 TL’yi (Yüz Türk Lirası) aşması halinde doğacaktır.

 • 7.2 İş Ortağı tarafından hak kazanılan ücretin asgari 100 TL (Yüz Türk Lirası)'yi aşması halinde, İş Ortağı, ödemenin kendisine yapılması için Affiliate Programındaki kullanıcı hesabı üzerinden talimat vermesi gerekmektedir. İş Ortağı, talimat vermesinden sonra GittiGidiyor, işbu Sözleşme kapsamında İş Ortağı’nın hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelini banka havalesi ile ödeyecektir. İş Ortağı, alacağı ödemenin 100 TL’nin altında kalması halinde, GittiGidiyor’un Sözleşmeye ve ödemeye ilişkin edimlerin yerine getirmediği iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 • 7.3 İş Ortağı’nın hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelinin ödemesi İş Ortağı tarafından iletişim bilgileri bölümü içerisinde belirtilen banka hesabına yapılacaktır. Havale masrafı İş Ortağı’na aittir.

 • 7.4 İş Ortağı'nın ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim edeceğini belirtmesi halinde, İş Ortağı ödeme talimatıyla talep ettiği miktar üzerinden (KDV veya stopaj bedellerini dikkate alarak) GittiGidiyor’a fatura tanzim eder.

 • 7.5 İş Ortağı'nın ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim etmeyeceğini belirtmesi halinde, ödeme GittiGidiyor tarafından yapılacaktır. Bireysel (Faturasız) İş Ortağı’nın kazandığı tutar üzerinden GittiGidiyor, %10 Stopaj kesecektir. Kurumsal (Faturalı) İş Ortağı ise, kazanılan tutara %18 vergi ekleyerek fatura kesecektir.

 • 7.6 Ödeme, faturanın GittiGidiyor’a tebliğinden itibaren GittiGidiyor tarafından yapılacaktır. İş Ortağı faturayı GittiGidiyor'un ödeme sayfasında belirtilen posta adresine yukarı gönderecektir.

 • 7.7 GittiGidiyor, ödemeleri cuma günleri, İş Ortağı’nın bilgilerinde yer verdiği banka hesaplarına yapacaktır. Resmi tatil veya Bayram gününe denk gelen Cuma günleri olduğunda ise ödemeler bir sonraki Cuma günü yapacaktır. İş Ortağı’nın banka hesabı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren bir banka kuruluşu olacağını kabul eder. GittiGidiyor tarafından yurtdışı bankalarına ödeme yapılmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Fesih

 • 8.1 İş Ortağı'nın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde GittiGidiyor, İş Ortağı'nı geçici olarak Affiliate Programı'ndan çıkarabileceği gibi dilerse Sözleşme’yi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. İş Ortağı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranarak Sözleşme’nin GittiGidiyor tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, fesih tarihine kadar hak etmiş olduğu ücreti alma ve talep etme hakkından GittiGidiyor lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 • 8.2 İşbu Sözleşme çervesinde İş Ortağı, Affiliate Programı’na katıldıktan ve kullanıcı hesabı açıldıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde komisyon ve/veya hizmet bedeli ödemesine hak kazandıracak herhangi bir işlem gerçekleştirilmez ise GittiGidiyor herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal Sözleşme’yi fesih edebilir.

Madde 9- Genel

 • 9.1 Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

 • 9.2 İş Ortağı, GittiGidiyor’un, işbu Sözleşme’den kaynaklanan öğrendiği bilgilerini, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak saklayacağını ve kullanabileceğini kabul eder.

 • 9.3 İş Ortağı, GittiGidiyor’a Affiliate Programı'na kayıt sırasında GittiGidiyor’a bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

 • 9.4 İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. İş Ortağı’nın belirtilen elektronik posta adresi, İş Ortağı’nın Affiliate Programı'na kayıt sırasında GittiGidiyor’a bildirdiği elektronik posta adresidir. GittiGidiyor için belirlenen elektronik posta adresi ise affiliate@gittigidiyor.com adresidir.

 • 9.5 İş Ortağı, işbu Sözleşme ve Affiliate Programı kurallarındaki değişikliklerin GittiGidiyor sitesinde İş Ortaklı Programı ile ilgili ilgili bölümde yayınlandıkları tarihte geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • 9.6 İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu Sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.